Dịch vụ lập dự án kinh doanh

Dịch vụ lập dự án kinh doanh của quỹ đầu tư Thịnh vượng mới sẽ xây dựng 1 dự án hoàn chỉnh giúp bạn để phục vụ nhiều mục đích như: dựa trên dự án để tự triển khai kinh doanh, giới thiệu dự án đến các nhà đầu tư, trình diễn dự án với đối tác hoặc mục đích khác.

Dự án kinh doanh do Quỹ viết áp dụng cho các dự án thuộc các lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, kinh tế chia sẻ, nông nghiệp, dịch vụ và hầu hết các lĩnh vực phổ biến khác. Các dự án có thể ở nhiều quy mô khác nhau như siêu nhỏ (ngân sách đầu tư chỉ khoảng vài chục triệu đồng) đến các dự án lớn lên đến hàng trăm tỷ.

Việc xây dựng một dự án thường sẽ trải qua các bước cơ bản sau:

Bước 1: THỐNG NHẤT DỰ ÁN

Đây là giai đoạn mà chúng tôi sẽ tìm hiểu và điều tra thêm nhiều thông tin để cùng bạn đi đến thống nhất mô hình của dự án, có cái nhìn toàn cảnh để lựa chọn ra mô hình phù hợp nhất. Điều này cực kỳ quan trọng, vì nó sẽ xác định các mục tiêu, chiến lược, các ước tính sơ bộ để tiến hành các công việc cần thiết cho các bước tiếp theo.

Chúng tôi thường sẽ gặp trực tiếp và có các buổi nói chuyện để hiểu hơn về tình hình, hoàn cảnh, yêu cầu cũng như các vấn đề liên quan đến dự án.

Kinh nghiệm cho thấy, trong tổng số hàng trăm dự án chúng tôi tiếp nhận thì 90% dự án cần điều chỉnh lại ngay từ bước ban đầu, ngoài ra ở Việt Nam vấn đề tính sở hữu dự án, pháp lý của dự án cũng rất quan trọng, nhất là dự án có nhiều nguồn đầu tư khác nhau.

Thời gian cho giai đoạn này có thể là vài ngày cho đến vài tháng tùy theo hoàn cảnh cụ thể của dự án.

Bước 2: XÂY DỰNG DỰ ÁN SƠ BỘ

Sau khi thống nhất các nội dung của dự án (gồm có mô hình dự án, thành phần chính, chiến lược thực hiện, ngân sách cho dự án, nhân sự, cổ đông, …) thì dự án sẽ được chúng tôi xây dựng bản sơ bộ  -hay còn gọi là bản thảo dự án.

Bản sơ bộ không đi sâu vào chi tiết các nội dung của dự án mà chỉ có tính tương đối, gồm các nội dung cơ bản nhất để giúp có cái nhìn cơ bản, toàn cảnh về dự án. Dựa trên các góc nhìn sẽ đưa ra các đánh giá ban đầu để bổ xung điều chỉnh thêm các yếu tố khác.

Bước 3: CHỈNH SỬA DỰ ÁN SƠ BỘ

Sau khi bản dự án sơ bộ hoàn thành, tất cả các thành viên liên quan đến dự án sẽ được cung cấp bản dự án sơ bộ để xem và đóng góp ý kiến, bổ xung sửa đổi cho phù hợp. Thời gian này có thể kéo dài để tăng chất lượng dự án và có tính khả thi cao hơn.

Bản dự án sơ bộ thường chỉ khoảng vài trang giấy hoặc vài chục trang và sẽ có rất nhiều phiên bản nâng cấp dần lên trong suốt quá trình bổ xung và sửa đổi.

Bước 4: HOÀN THIỆN BẢN DỰ ÁN CUỐI CÙNG

Sau khi hoàn thiện đến bản dự án sơ bộ phiên bản cuối cùng, tất cả các thành viên có vai trò quyết định đến dự án sẽ họp bàn lần cuối với nhau để thống nhất tất cả các nội dung liên quan và tổng hợp lại để đi đến xây dựng bản dự án hoàn chỉnh cuối cùng.

Bản dự án hoàn chỉnh sẽ được làm chuyên nghiệp, đi sâu vào tất cả các nội dung của dự án và chỉ được lưu thông nội bộ hoặc trình bày với nhà đầu tư.

Trong quá trình thực hiện dự án vẫn có các thay đổi liên quan đến bản dự án nhưng đảm bảo yếu tố thống nhất.

_____________________________________________________________________________________________________________________________

CHI PHÍ DỊCH VỤ LẬP DỰ ÁN KINH DOANH NHƯ THẾ NÀO

Chi phí có thể chỉ vài triệu đối với các dự án siêu nhỏ, mức độ đơn giản và chi phí sẽ tăng dần lên theo quy mô, độ phức tạp của dự án. Chúng tôi sẽ có các báo giá cụ thể khi thực hiện.