Dịch Vụ ủy Thác đầu Tư

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới cung cấp dịch vụ ủy thác đầu tư vào các dự án kinh doanh, hoàn toàn không nhận ủy thác đầu tư vào lĩnh vực chứng khoán, tài chính hay đầu cơ.  

Hiện tại, quỹ chỉ nhận ủy thác đầu tư vào lĩnh vực công nghệ thông tin và thương mại điện tử. Đây là 2 lĩnh vực Quỹ có nhiều kinh nghiệm và đảm bảo khả năng thành công của các dự án.

Hình thức ủy thác đầu tư mà Quỹ chấp nhận đó là nhà đầu tư đã có dự án tiền năng (thường phổ biến ở dạng ý tưởng hoặc bản dự án, có thể đang chạy mẫu thử nghiệm) nhưng không đủ năng lực để điều hành và thực hiện dự án đạt được các mục tiêu mong muốn. 

Hình thức ủy thác sẽ có các lựa chọn:

– Ủy thác toàn bộ: Giống như 1 hình thức đầu tư tài chính, nhà đầu tư không cần quan tâm đế các công việc của dự án mà sẽ nhận được các lợi ích về tài chính theo cam kết ban đầu. Quỹ đầu tư sẽ có trách nhiệm thực hiện toàn bộ dự án. 

– Ủy thác có kiểm soát: Trường hợp này, nhà đầu tư đóng vai trò và vị trí quan trọng của dự án, thường là 1 thành viên của hội đồng quản trị dự án, giám sát thường xuyên các hoạt động của dự án và Quỹ sẽ có trách nhiệm báo cáo các công việc liên tục với nhà đầu tư – đây là hình thức phổ biến nhất ở Việt Nam hiện nay.

  • Về vấn đề rủi ro trong các dự án ủy thác, quỹ đầu tư sẽ có các cam kết riêng với nhà đầu tư để giảm thiểu rủi ro và có các công cụ đảm bảo lợi ích và trách nhiệm của các bên liên quan. Tất nhiên, đầu tư luôn có rủi ro và cả 2 bên cần hiểu và chấp nhận điều đó.
  • Chi phí cho dịch vụ ủy thác đầu tư sẽ theo hoàn cảnh và dự án cụ thể.