Giới Thiệu

Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới là một quỹ đầu tư tự do, được thành lập vào năm 2014 bởi những cá nhân có hơn 10 kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh, từng trải qua hàng trăm dự án thuộc nhiều lĩnh vực khác nhau, trong đó tập trung vào lĩnh vực công nghệ thông tin, thương mại điện tử, và các mô hình kinh tế mới.

Là một quỹ đầu tư am hiểu về kinh tế, văn hóa và con người Việt Nam, mong muốn xây dựng một Việt Nam phát triển bền vững, tất cả các thành viên sáng lập của Quỹ đầu tư Thịnh vượng mới đều cam kết chung một mục tiêu, một tầm nhìn duy nhất đi cùng các dự án được nghiên cứu, đầu tư chuyên nghiệp và có hiệu quả cao, mang lại các giá trị phục vụ xã hội và cộng đồng.

Chúng tôi có thể đầu tư từ 20.000 $ đến 8.000.0000 $ cho các dự án khả thi thuộc các lĩnh vực sau:

  • Lĩnh vực công nghệ thông tin
  • Lĩnh vực thương mại điện tử
  • Mô hình kinh tế chia sẻ
  • Sản phẩm và dịch vụ mới
  • Lĩnh vực nông nghiệp
  • Lĩnh vực giáo dục
  • Dự án về cộng đồng và xã hội
  • Dự án nghiên cứu 

Dự án cần đầu tư có thể ở dạng ý tưởng, bản dự án kinh doanh (dùng slide)  hoặc dự án kinh doanh đang triển khai. Ngoài đầu tư tài chính, chúng tôi cũng có thể giúp bạn biến các ý tưởng, dự án thành hiện thực, giúp các dự án đang kinh doanh hoạt động hiệu quả hơn. Xin vui lòng điền đầy đủ các thông tin cho chúng tôi theo BẢNG MẪU THÔNG TIN ĐẦU TƯ.  Sau khi nhận được, chúng tôi sẽ xem xét và trả lời trong thời gian sớm nhất.